Reklamácie

Nasledujúce informácie si starostlivo prečítajte, dozviete sa tu ako predísť problémom pri preberaní alebo používaní tovaru a ako správne postupovať pri prípadnej reklamácii.

Ako postupovať pri prevzatí zásielky

Pri preberaní zásielky prekontrolujte s max. dôslednosťou či súhlasí najmä počet balíkov a ich neporušenosť. V prípade chýbajúcich balíkov, porušenia alebo poškodenia obalu (kartónu, lepiacej pásky alebo obalového materiálu apod.) alebo tovaru, je nutné za prítomnosti dopravcu prekontrolovať tovar a v prípade jeho poškodenia spísať záznam potvrdený vami a dopravcom a obratom nás o tom informovať. V opačnom prípade nemusí byť vaša dodatočná reklamácia z titulu neúplnosti alebo poškodenia tovaru počas dopravy uznaná.

Ako postupovať po vybalení zásielky

Po prevzatí zásielky (i neporušenej) je potrebné čo najskôr vybaliť tovar a skontrolovať jeho úplnosť a neporušenosť podľa príslušných dokladov (faktúra alebo dodací list) a zistené nezrovnalosti alebo poškodenie ihneď reklamovať. V opačnom prípade nemusí byť vaša dodatočná reklamácia z titulu neúplnosti alebo poškodenia tovaru počas dopravy uznaná.

Ako postupovať predtým než začnete tovar používať

Skôr než začnete tovar používať, je dôležité sa najprv zoznámiť s návodom na obsluhu alebo používanie, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej s tovarom (ak sa nejedná o tovar, ktorý si nevyžaduje návod na obsluhu, resp. používanie). Tovar používajte a udržujte v súlade s týmito návodmi a na účel na ktorý je určený.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru

Ak ste zistili pri vybalovani zásielky nejaké nezrovnalosti, alebo počas používania tovaru sa prejavili na tovare nejaké vady, je potrebné to ihneď reklamovať.

Podrobnosti:

  • Ak ste zistili nezrovnalosti pri vybalovaní zásielky, pošlite nám čo najskôr e-mail s uvedením čísla objednávky, názvu vašej firmy a popisom zistených nezrovnalostí.
  • Ak ste objavili počas používania vadu na zakúpenom tovaru, pošlite nám čo najskôr e-mail s uvedením čísla objednávky, názvu vašej firmy, popisom vady a pripojenou fotografiou vadného tovaru.
  • Najneskôr nasledujúci pracovný deň sa s vami e-mailom skontaktujú naši pracovníci s návrhom na riešenie, resp. s informáciami ako ďalej postupovať.
  • Ak bude vaša reklamácia uznaná, zašleme vám úplne nový tovar a poškodený tovar bude od vás vyzdvihnutý, všetko na náklady Enizonu.
  • Ak vaša reklamácia nebude uznaná, naši pracovníci vám navrhnú ďalší postup s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu.
  • Nebudete mať teda žiadne starosti s balením a posielaním tovaru, ako aj s tým spojené finančné a časové náklady.
  • Úplné právne informácie týkajúce sa reklamácie tovaru nájdete v Obchodných podmienkach.
späť
Copyright © 2019 enizon.com Bratislava, Žilina, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, ...