Prohlášení o ochraně osobních dat

Právní doložka společnosti Enizon s.r.o.

Webové stránky Enizon.com provozuje Enizon s.r.o. pro komerční účel jako internetový obchod pro podnikatele. Pro nakupování na těchto webových stránkách platí Všeobecné obchodní podmínky Enizon s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Enizon s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů webových stránek Enizon.com považuje za přísně důvěrné a zavazuje se je zpracovávat v souladu se Zákonem č. 18/2018 Z. z. O ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V žádném případě neposkytneme, nezpřístupníme anebo nezveřejníme vaše osobní údaje třetím osobám, s výjimkou příslušného dopravce a to jen v rozsahu nutném pro spolehlivé doručení zakoupeného zboží.

Používáním webových stránek Enizon.com uživatel vyjadřuje souhlas s používáním souborů cookie. Cookie je malý soubor obsahující písmena a čísla stažené do vašeho počítače ve chvíli, kdy vstupujete na určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce rozeznat uživatelův počítač. Cookie sama o sobě neobsahuje nebo nesbírá informace. Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Uživatel může ovlivnit používání souborů cookie nastavením svého webového prohlížeče. Podrobnější informace o cookies v českém jazyce můžete také získat na webové stránce mezinárodní neziskové organizace EDAA YourOnlineChoices.

Copyright

Všechny textové a obrazové materiály publikované na webových stránkách Enizon.com jsou chráněny autorským zákonem. Produkty, které jsou na těchto webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část těchto webových stránek, zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Odpovědnost

Společnost Enizon s.r.o. upozorňuje, že informace na těchto webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Enizon s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a související služby popsané na těchto stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Enizon s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Enizon s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona, pokud to není výslovně uvedeno jinak při konkrétním produktu. Informace uvedené na těchto webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Enizon s.r.o. v písemné podobě poté, co ji v případě pochybností kontaktoval.

zpět
Copyright © 2019 enizon.com Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc.