Reklamace

Následující informace si pečlivě přečtěte, dozvíte se zde jako předejít problémům při přebírání nebo používání zboží a jak správně postupovat při případné reklamaci.

Jak postupovat při převzetí zásilky

Při přebírání zásilky překontrolujte s max. důsledností zda souhlasí zejména počet balíků a jejich neporušenost. V případě chybějících balíků, porušení nebo poškození obalu (kartonu, lepící pásky nebo obalového materiálu a pod.) anebo zboží, je nutné za přítomnosti dopravce překontrolovat zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam potvrzen vámi a dopravcem a obratem nás o tom informovat. V opačném případě nemusí být vaše dodatečná reklamace z titulu neúplnosti anebo poškození zboží během dopravy uznána.

Jak postupovat po vybalení zásilky

Po převzetí zásilky (i neporušené) je nutné co nejdříve vybalit zboží a zkontrolovat jeho úplnost a neporušenost podle příslušných dokladů (faktura anebo dodací list) a zjištěné nesrovnalosti anebo poškození ihned reklamovat. V opačném případě nemusí být vaše dodatečná reklamace z titulu neúplnosti anebo poškození zboží během dopravy uznána.

Jak postupovat předtím než začnete zboží používat

Než začnete zboží používat, je důležité se nejprve seznámit s návodem k obsluze nebo používání, který je součástí dokumentace dodané se zbožím (pokud se nejedná o zboží, který nevyžaduje návod k obsluze resp. používání). Zboží používejte a udržujte v souladu s těmito návody, resp. pro účel ke kterému je určeno.

Jak postupovat při reklamaci zboží

Pokud jste zjistili při vybalování zásilky nějaké nesrovnalosti, nebo během používání zboží se projevily na zboží nějaké vady, je třeba to ihned reklamovat.

Podrobnosti:

  • Pokud jste zjistili nesrovnalosti při vybalení zásilky, pošlete nám co nejdříve e-mail s uvedením čísla objednávky, názvu vaší firmy a popisem zjištěných nesrovnalostí.
  • Pokud jste objevili během používání vadu na zakoupeném zboží, zašlete nám co nejdříve e-mail s číslem objednávky, názvem vaší firmy, popisem vady a připojenou fotografií vadného zboží.
  • Nejpozději následující pracovní den se s vámi e-mailem zkontaktují naši pracovníci s návrhem na řešení, resp. s informacemi jak dále postupovat.
  • Pokud bude vaše reklamace uznána, zašleme vám zcela nové zboží a poškozené zboží od vás vyzvedneme, vše na náklady Enizonu.
  • Pokud vaše reklamace nebude uznána, naši pracovníci vám navrhnou další postup s ohledem na individuální okolnosti případu.
  • Nebudete mít tedy žádné starosti s balením ani posíláním zboží, ani s tím spjatými finančními a časovými náklady.
  • Úplné právní informace týkající se reklamace zboží naleznete v Obchodních podmínkách.
zpět
Copyright © 2018 enizon.com Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc.